राष्ट्रपतिको कार्यालय

शीतलनिवास, काठमाडौं

पोष्ट बक्स नं. ०१

सम्पर्कटेलिफोन नम्बर ४४४६००२ (दर्ता/चलानी Ext. ००७)
फ्याक्स नम्बरः ४४१६४९५
इमेल – mail@presidentofnepal.gov.np