कार्यालय तर्फ

सम्माननीय राष्ट्रपति ४४१६०५६, ४४१८०११
सचिव ४४१६३१७

टेलिफोन इन्टरकम सिष्टममा राखिएका नम्बरहरू (निवास समेत)

४४४६००२, ४४४६००४, ४४४६००७, ४४४६००८, ४४४६००९

सूचना तथा जनसम्पर्क

टेलिफोन नम्बर ४४४६०१०
फ्याक्स नम्बरः ४४१६४९५
इमेल – mail@presidentofnepal.gov.np

सुरक्षा तर्फ ४४१७१७५

निवास तर्फ

निवासको कार्यालयको टेलिफोन नं. ४४१८५०४
फ्याक्स नम्बरः

%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%a6-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%b5

विनोद के. सी.
सचिव

chhabindra-sir

छविन्द्र पराजुली
सहसचिव
प्रवक्ता

फोन नं. ४४४६००२, ४, ८ (Ext. १०४)
मोवाईल नं. +९७७-९८४१४५७८६०
ईमेल- csparajuli@gmail.com

keshab_ghimire

केशवप्रसाद घिमिरे
उपसचिव
सूचना अधिकारी/सहायक प्रवक्ता

फोन नं.:४४४६००२, ४, ८ (Ext. १३८)
मोवाईल नं.: +९७७-९८४१४४०९८३
Email: keshabpd_ghimire@yahoo.com
keshab.ghimire@presidentofnepal.gov.np